ОУ Васил Левски гр. Разград

Welcome Bye Влез с твоя акаунт Ако нямаш OK просто се регистрирай, а ако имаш Facebook ще стане още по-бързо. Smile
ОУ Васил Левски гр. Разград

Форумът на ОУ Васил Левски Разград


  История

  Share
  avatar
  L140
  Главен Администратор
  Главен Администратор

  Male Брой мнения : 28
  Birthday : 04.09.1989
  Age : 29
  Град : Разград
  Registration date : 25.08.2008

  История

  Писане by L140 on Нед Яну 25 2009, 20:11

  ИСТОРИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

  През 1909 година се открива Разградската мъжка прогимназия, чийто наследник се счита днес училище "В. Левски" в Разград. През 1926 година е взето решение за построяване на ново, голямо училище непосредствено под парка "Лес". Проектът е изработен от архитект Любен Динолов от Русе, а изпълнението е възложено на предприемачите братя Стоеви.
  Със съгласието на Н.Ц. Величество училището приема името "Цар Борис III".
  На 20 септември 1930 година новото просторно и най-голямо в града училище отваря врати.
  Под покрива на Първа прогимназия, по-късно основно училище "Цар Борис III", израстват личности като академик Асен Дацев, професорите Стефан Станчев, Драгомир Цонев, Мария Цонева, Асен Радоев, диригентите професор Влади Симеонов, Стефан Вачев, Димо Халачев, поетесата Лиляна Александрова и още много други музиканти, лекари, педагози, инженери, с които Разград се гордее и от които черпи своето достойнство.
  Новото си име училището получава по решение на Учителския съвет със заповед № 3688 от 29 май 1945 година на министъра на народното просвещение. Това става най-вече по инициатива на тогавашния директор Кръстьо Иванов Коджахристов, който след сериозно обмисляне прави предложение за промяна на името на училището.
  Учебната 1944 - 1945 година започва на 9 октомври, тъй като училищните помещения преди това са заети от съветските войски.
  В началото на 1945 - 1946 учебна година в училището се създава пионерска организация с поделения въздържателно, туристическо, физкултурно и литературно дружества.
  Наводнението в Разград на 2 юли 1947 година събаря училищната сграда на турската прогимназия и учениците са преместени да учат в сградата на училище "В. Левски" от началото на учебната 1947 - 1948 година.
  От 1 септември 1950 година става реорганизация на училищата в Разград. Създават се т. нар. единни училища с три курса на обучение - начален (І - ІV клас), среден (прогимназиален, V - VІІ клас) и горен (гимназиален, VІІІ - ХІ клас).
  През учебната 1954 - 1955 година към училището се създава турски модел - VІІІд и VІІІе класове с 80 ученика и отделен хорариум.
  През 1954 година се създава и вечерната гимназия към училището с четири паралелки от VІІІ до ХІ клас.
  През учебната 1952 - 1953 година се въвежда петобална система за оценка на знанията, като формулата за обръщане на оценките от шестобалната система е следната: у = (2/3)x + 1.
  Шестобалната система за оценяване е върната отново през 1956 - 1957 учебна година, учениците учат на три учебни срока и са премахнати годишните изпити.
  През учебната 1959 - 1960 година се слага началото на кабинети по история, география и математика, а съществуващите кабинети по биология, химия и физика са снабдени с нови уреди и помагала. Някои от тях са изработени от самите ученици и техните родители.
  През 1962 - 1963 учебна година като основна задача на възпитателната работа се поставя внедряването на навици на самоуправление и самообслужване на учениците. Така в училището се открива магазинче без продавач за дребни ученически пособия. В края на годината е установено, че няма злоупотреби и няма случаи на кражби.
  През 1965 година по предложение на директорите на основните училища Градският общински народен съвет преименува основните училища, като взема за главен показател времето на създаването на съответното училище като основно. Така училището се преименува в Първо основно училище "Васил Левски".
  През периода след 1958 година училището се утвърждава като едно от елитните училища в Разград и региона. В него се назначават учители с добра научна и педагогическа подготовка и утвърдена практика.
  Образователното дело в България много пъти е преустройвано след 1944 година. С добрите си резултати ОУ "В. Левски" си извоюва авторитет и се утвърждава като базово. На 23 юни 1965 година на училището е присъдена ІІІ награда за постижения на ІV републикански преглед за подобряване организацията на учебно-възпитателната работа. През 1968 година учителите отново получават ІІІ награда на V републикански преглед, а VІ републикански преглед през 1973 година им носи ІІ награда. През 1973 година училището е обявено за базово в окръга по внедряване на новото учебно съдържание.
  През учебната 1971 - 1972 година училището е включено в групата училища, експериментиращи елементи от системата на единното средно политехническо училище.
  За пръв път през 1971 година в училището се изгражда клуб за ТНТМ (техническо и научно творчество на младежта), който да изгради за любознателните ученици технически кръжоци за активна творческа техническа дейност. Участниците в тях в последствие имат много добри изяви.
  През учебната 1973 - 1974 година се въвежда учебния план на единното средно политехническо училище. Започва прилагането на новото учебно съдържание в първи клас.
  Нов ритуал при откриването на учебната година - връчване на ключ на знанието - е въведен през 1976 година.
  През учебната 1980 - 1981 година в училището започват своето обучение първата група 6-годишни първокласници.
  Учебната 1989 - 1990 година е начало на нов, но кратък период в историята на училището. На основание протоколно решение № 8 от 30 август 1989 година на бюрото на общинския комитет на комунистическата партия в Разград се обединяват ЕСПУ "В. Левски" и Природоматематическата гимназия "Акад. Н. Обрешков". Според това решение се поставя началото на ново училище - ЕСПУ "В. Левски" с природоматематически профил от І до ХІ клас. Директор на училището е Фильо Генчев Филев, дотогавашен директор на Математическата гимназия, а заместник-директори са Кольо Грудев (дотогавашен директор на ОУ"В. Левски"), Гинка Райчева, Никола Иванов, Маринка Маринова и Нели Стоянова. Броят на учениците от І до ХІ клас на 15 септември 1989 година е 985, разпределени в 37 паралелки. Вследствие сливането на двете училища става сливане и на двете съюзни организации в една и на съществуващите тогава партийни организации на учителите.
  Този акт на обединение на двете училища в едно се оказва неудобен и неподходящ. Така че с нов протокол от 16 юли 1990 година ЕСПУ "В. Левски" с природоматематически профил отново се обособява в две самостоятелни училищни структури. Решението съответства на желанието и становището на учителите, родителите и учениците за самостоятелно обособяване на училищата. В решението е посочено, че ПМГ ще ползва сградата на ОУ "В. Левски" само за учебната 1990 - 1991 година, тъй като базата не може да задоволи сега и в перспектива реалните потребности и развитието на двете училища. В следващите години Математическата гимназия продължава да ползва западното крило на сградата, а учебните занятия се водят на две смени.
  От 1991 - 1992 учебна година след завършването на последния випуск Х клас училището продължава да се развива като основно. В началния курс по желание на родителите е въведено изучаването на английски език срещу заплащане, а през следващата учебна година - и на испански език. Ежегодно се организира "училище сред природата" с учениците от началния курс.
  От ноември 1992 година в училището действа закрит басейн, в който учениците от І до ІІІ клас провеждат часове по плуване и здравно-закалителни процедури. През 1993 година ОУ "В. Левски" се включва в Националната мрежа училища, утвърждаващи здраве. На националната среща в град Габрово през месец ноември 1994 година на училищата, членуващи в НМУУЗ е връчен сертификат на училището за членство в европейската мрежа училища, утвърждаващи здраве. Това е признание за добрата работа за здравословния живот на учениците.
  От учебната 1994 - 1995 година за първи път в училището е въведена длъжността училищен педагог, като първият такъв е Виктория Георгиева.
  На 16 февруари 1995 година излиза от печат първият брой на училищния вестник "Живоструй", издаден със средства на училищното настоятелство. Досега са излезли общо десет броя на вестника, който се списва с материали от учениците, като е отделено място и на здравното възпитание.
  От 1995 година ОУ "В. Левски" е одобрено от МОНТ за училище с ранно чуждоезиково обучение, като учениците изучават от І до ІV клас английски, френски и немски език по желание на родителите, а след V клас изучават втори чужд език.
  През учебната 1998 - 1999 година към училището за пръв път е разкрита спортна паралелка по футбол в V клас с преподавател Атанас Голешевски.
  Наличната материална база дава възможност за избор и осъществяване на модул "Информационни и комуникационни технологии" в І и VІІІ клас, съобразен с Указанието на МОН - новост и тенденция, която има своите перспективи.
  От месец април 1998 година в училището се работи по проекта "Утвърждаване на здраве в училище". В тази връзка е създаден клуб "Не се сърди, човече". Клубът изгражда у учениците първоначални умения за изразяване и справяне с положителните и отрицателните емоции, което е предпоставка за здравословно общуване между учениците, за подобряване атмосферата в детските общности и устойчивост на личността в променящата се среда.
  Големи заслуги за ефективността на учебно-възпитателния процес има училищната библиотека. Учениците имат големи и разнообразни читателски интереси. През 1977 година библиотеката разполага с 4540 тома книги, а през 1999 година те са над 15 000 тома. От 1981 година библиотекар в училището е Анелия Петкова, която със своето внимание и компетентност поддържа жив интереса към книгата на ученици и преподаватели.

  Директори на училището от 1909 година до днес


  1. Никифор Бобачев 01.09.1909 - 31.01.1911
  2. Пенчо Икономов 01.02.1911 - октомври 1911
  3. Михаил Протич Октомври 1911 - януари 1914
  4. Васил Узунов Януари 1914 - февруари 1921
  5. Кръстьо Тотев Февруари 1921 - септември 1927
  6. Иван Пенев Октомври 1927 - септември 1934
  7. Димитър Николов Септември 1934 - октомври 1944
  8. Кръстьо Иванов Октомври 1944 - декември 1945
  9. Стоян Ризов Декември 1945 - декември 1947
  10. Мария Кожухарова Декември 1947 - 1950
  11. Рашко Тодоров директори на
  12. Васил Стефанов единното
  13. Веселина Андреева училище
  14. Христо Радоев от 1950 до 1958
  15. Лицо К. Лицов Септември 1958 - 31 август 1961
  16. Петър Коев Септември 1961 - 31 август 1975
  17. Недко Димов Септември 1975 - 31 август 1979
  18. Нейко Стоянов Септември 1979 – 31 август 1987
  19. Кольо Грудев Септември 1987 - септември 1989
  Септември 1990 – февруари 1998
  20. Фильо Филев Септември 1989 – септември 1990
  21. Диана Първанова Февруари 1998 - продължава


  _________________
  nCuXuATpuA™ L140

   В момента е: Сря Дек 19 2018, 11:55